Rozwód
Sprawy okołorozwodowe
tel. 516 348 436
tel. 534 784 784

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o: Kancelaria Adwokacka Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego                          

Adwokat Paweł Stolarek                       


Radom


plac Konstytucji 3 Maja 1A, lok. 2
(pierwsze piętro; nad bankiem PKO BP)

26-600 Radom

Telefon: 516 348 436; 534 784 784

E-mail: biuro@adwokat-stolarek.pl

 

Godziny pracy:

pn.-pt. 9.00-18.00

 

Dane do przelewów

Kancelaria Adwokacka
adwokat Paweł Stolarek 
pl. Konstytucji 3 Maja 1A, lok. 2
26-600 Radom

rachunek bankowy
PKO BP S.A. 87 1020 5558 0000 8002 3108 2811


[informacja do przelewów zagranicznych: BPKOPLPW]
 

 

Mapa dojazdu:

 


PRAWO RODZINNE - KRÓTKIE PROFESJONALNE

PORADY PRAWNE


Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozew o rozwód podlega opłacie stałej w kwocie 600 zł.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2012

 

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty?

Wartość przedmiotu sporu powinna być określona jako suma świadczeń za jeden rok. 

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2012

 

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową przed orzeczeniem rozwodu?

Tak, ale jedynie z ważnych powodów.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2012 

 

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Tak, ale jedynie w wypadkach wyjątkowych.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2012 

 

Dom na gruncie małżonka - czy należy do majątku wspólnego?

Dom na gruncie małżonka nie należy do majątku wspólnego. Należy do majątku osobistego tego małżonka, którego własnością jest działka. W takim przypadku drugiemu małżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot nakładów. 

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2012 

 

Czy w sprawie rozwodowej Sąd jest zobowiązany do orzekania o alimentach?

Jeżeli małżonkownie posiadają wspólne małoletnie dziecko, Sąd jest zobligowany do rozstrzygnięcia, w jakiej wyskości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Czytaj więcej na temat alimentów w sprawie rozwodowej

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013


 

Sprawy spadkowe – zachowek

Czasem słyszy się, że komuś przysługuje zachowek. Czym zatem jest prawo do zachowku? Przyjmuje się, że zachowek to gwarantowana kwota, przysługująca określonemu kręgowi spadkobierców ustawowych, którzy nie zostali powołani do spadku z ustawy. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy spadkodawca rozrządził swoim majątkiem w formie testamentu, odsuwając tym samych uprawnionych do spadku z ustawy od dziedziczenia.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013

 

Sprawy spadkowe – wysokość zachowku

Ile wynosi zachowek? Zależnie od sytuacji osoby uprawnionej do zachowku, bądź jedną drugą bądź dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu z ustawy.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013

 

Sprawy spadkowe – uprawnieni do zachowku

Kto może domagać się zachowku? Uprawnionymi do zachowku jest małżonek spadkodawcy, rodzice spadkodawcy oraz zstępni spadkodawcy. Prawo nie przewiduje innej grupy osób uprawnionych do zachowku. Uprawnionymi do zachowku nie jest rodzeństwo spadkodawcy, choć często takie przekonanie pokutuje wśród osób przychodzących do prawnika.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013 

 

Czy możliwy jest podział majątku dorobkowego przed rozwodem?

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat Radom 2013

 

Od czego zależy wysokość alimentów?

Od zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. czytaj więcej

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat Radom 2013 

 

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Co do zasady w trzech sytuacjach (przy założeniu, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia):
1. jeżeli wskutek rozwodu miłałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
2. jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
czytaj więcej

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

 

Czy pozwany ponosi koszty sądowe w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego?

Pozwany nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. czytaj więcej

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014 

 

Rozwód zagraniczny - jak określić prawo właściwe w sprawie o rozwód?

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat Radom 2014

 

Rozwód z hazardzistą - czy uprawianie hazardu przez małżonka może przesądzać o jego winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

Uprawianie hazadru przez małżonka może być traktowane jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Wystąpienie tej okoliczność należy jednak wykazać (udowodnić) - można to zrobić wszelkimi sposobami, np. zdjęciami, rachunkami z kasyna, informacjami o zadłużeniu.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat Radom 2014

 

Rozwód z alkoholikiem - czy trwanie przez małżonka w nałogu alkoholowym może przesądzać o jego winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

Alkoholizm wpływa destrukcyjnie na więzi małżeńskie; często zdarza się, że małożnek trwający w nałogu marnotrawi majątek wspólny. Spożywanie przez małżonka alkoholu w nadmiarze jest częstą przyczyną rozkładu pożycia małżeńskego stron. 

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014 


Czy możliwy jest powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

Jak najbardziej. Jest to możliwe w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu

Opr.: Kancelaraia Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

 

Adopcja ze wskazaniem - czy jest legalna?

Nie jest zabroniona przez prawo, więc jest legalna. Uwaga! W 2015 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące adopcji ze wskazaniem.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014 


Alimenty od dziadków dziecka - w jakim przypadku? 

Uprawniony może dochodzić alimentów także od swoich dziadków, jednak nie w każdym przypadku.
Nie wiesz, jak napisać pozew o alimenty od dziadków? Zob. wzór pozwu o alimenty od dziadków dziecka.
Zastanowiasz się czy możesz dochodzić alimentów od dziadków w sytuacji, gdy dziecko pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego? zobacz wpis na temat: alimenty od dziadków a fundusz alimentacyjny

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014 


Czy własność nieruchomości nabytej przez zasiedzenie wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Nie zawsze. Wszystko zależy od tego, kiedy nastąpił koniec biegu terminu zasiedzenia nieruchomości. Jeżełi bieg tego terminu zakończył się w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyta przez zasiedzenie nieruchomość jest składnikiem majątku dorobkowego małżonków. Sytuacja jest bardzej skomplikowana, jeżeli termin zasiedzenia nieruchomości ukończył bieg np. po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Czytaj więcej na temat "zasiedzenie a majątek wspólny"

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

 

Zastanawiasz się jak napisać pozew o rozwód?

Napisanie pozwu o rozwód, nawet tego bez orzekania o winie, nie jest łatwym zadaniem. Pozew o rozwód musi zawierać konieczne elementy, o których często piszący pozew zapomina. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat: jak napisać pozew o rozwód, zapraszamy do przeczytania naszych wpisów na stronie poświęconej problematyce prawa rodzinnego

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014


Zmiany w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2015

Zgodnie z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 r., pomimo nieprzedstawienia przez rodziców dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd będzie mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Omówienie innych zmian już wkrótce.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stoalrek adwokat, Radom 2015


Adopcja dziecka przez męża matki

Adopcja dziecka przez męża matki jest możliwa. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji wymagana jest zgoda ojca dziecka. Zobacz kiedy zgoda ojca dziecka na adopcję nie jest wymagana - adopcja przez męża matki

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2015 


Kolejny pozew o rozwód - czy można po raz kolejny złożyć pozew o rozwód?

Jeśli sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, to co do zasady nie można  po raz kolejny wytoczyć powództwa o rozwód. Natomiast, jeśli sąd oddalił powództwo, istnieje możlwość na ponowne wytoczenie powództwa o rozwód

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2015 


Sprawy spadkowe - zmiany w prawie spadkowym

W dniu 18 paźdzniernika 2015 r. ulegną istotnej zmianie przepisy dotyczące nabycia spadku. Od tej daty w razie niezłożenia przez spadkobiercę oświadczania spadkowego (w termienie prawem przewidzianym) nabywa on  spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Zobacz więcej zmian - sprawy spadkowe.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2015
 

Sprawy majątkowe - Zmiana wysokości odsetek ustawowych 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa nowelizująca Kodeks cywilny. Według nowych przepisów wysokość odestek ustawowych będzie okręślona jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Zatem od 1 stycznia 2016 r. wysokość odestek ustawowych będzie wynosić 7% w stosunk rocznym. To dobra informacja dla dłużników.

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2015

Przymusowe leczenie psychiatryczne wniosek

Przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycznego możliwe jest, jeżeli zachowanie tej osoby wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może stanowić zagrożenie (bezpośrednie) dla własnego życia albo życia lub zdrowia innych osób. Osoba może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego również wtedy, gdy nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych (osoba ta może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego). Możliwe jest zastosowanie środków przymusu bezpośredniego na zasadach i w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody. Jeżeli stan zdrowia osoby to uzasadnia, w razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala.
Zasadą jest, że przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za pisemną zgodą tej osoby, na podstawie skierowania do szpitala. W nagłych przypadkach, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, także bez skierowania, o którym mowa wyżej. Co w sytuacji, gdy osoba nie jest w stanie wyrazić samodzielnie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego np. z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe. W takim wypadku niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego. Jednakże w przypadkach nagłych osoba taka może być przyjęta nawet bez zgody sądu opiekuńczego. Wtedy kierownik szpitala zawiadamia o zaistniałej sytuacji sąd opiekuńczy celem uzyskania zgodny na pobyt osoby w szpitalu. Co zrobić, gdy chcemy umieścić w szpitalu osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie. Przy zachowaniu ogólnych zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby. Jeśli mamy zamiar umieścić w szpitalu psychiatrycznym osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie, niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody sądu opiekuńczego, chyba, że zachodzi wypadek nagły (w takim przypadku kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia sąd opiekuńczy o przyjęciu osoby bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego).   Jednakże jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, która jest w stanie wyrazić zgodę, wymagane jest również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę wyraża sąd opiekuńczy.  
 
Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody, jednakże sytuacja taka może mieć miejsce wyłącznie, gdy dotychczasowe zachowanie tej osoby daje podstawy do wysnucia wniosku, iż z powodu tej choroby osoba ta zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. W takim wypadku procedura jest znacznie prostsza; o przyjęciu do szpitala osoby, decyduje lekarz. Niezbędne jest jedynie osobiste badanie i zasięgnięcie w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Przyjęcie do szpitala będzie wymagać zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu 48 godzin. Sąd opiekuńczy o zaistniałym fakcie powinien być powiadomiony w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta osoba chora psychicznie której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a zasadnym jest oczekiwanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego takiej osoby, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy, na wniosek jej małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza psychiatry, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku. Orzeczenie lekarza psychiatry powinno wyczerpująco uzasadnić potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Oczywiście wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym nie jest konieczny, jeżeli osoba chora psychicznie bezpośrednio zagraża własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (w takim przypadku może być wdrożona procedura umieszczenia  w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody). 

Opr.: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2015

Prawo samoistnego posiadacza nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do nabycia jej własności przez zasiedzenie.

 
Obciążenie nieruchomości użytkowaniem wieczystym nie przerywa biegu zasiedzenia, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie podjęli czynności objętych katalogiem art. 123 k.c. W okresie, gdy nieruchomością włada osoba trzecia i biegnie termin zasiedzenia możliwe jest wykorzystanie nie tylko roszczeń windykacyjnych ale i negatoryjnych, bądź ukształtowanie stosunków prawnych w sposób pozbawiający posiadania cechy samoistności. W związku z powyższym samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie (uchwała SN z dnia 09 grudnia 2016 r., III CZP 57/16; postanowienie SN z dnia 06 kwietnia 2016 r., IV CSK 414/15).


Opr.: Kancelaria Adwokacka Radom Paweł Stolarek adwokat, Radom 2016
 
Zdolność osoby mającej być ubezwłasnowolnioną do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.
 

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, to osoba bezpośrednio i najbardziej zainteresowana wynikiem postępowania o ubezwłasnowolnienie, a w wielu wypadkach także jego wszczęciem. Ta szczególna pozycja tej osoby w postępowaniu jej dotyczącym nie może być osłabiana brakiem uprawnienia do zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, nie tylko w sytuacjach, w których osoby wymienione w art. 545 § 1 k.p.c. nie chcą lub nie mogą tego uczynić, co może się zdarzyć i co szczególnie drastycznie ogranicza prawo osoby niepełnosprawnej do jej ubezwłasnowolnienia, a w konsekwencji do uzyskania opieki lub kurateli (uchwała SN z dnia 28 września 2016 r., III CZP 38/16).


Opr.: Kancelaria Adwokacka Radom Paweł Stolarek adwokat, Radom 2016

Zaskarżenie apelacją postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego w sytuacji braku odrębnego rozstrzygnięcia o ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym.
 

Ocena zasadności wniosku o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym powinna być zamieszczona w wyodrębnionej redakcyjnie części orzeczenia o podziale majątku wspólnego, niemniej jednak w przypadkach, gdy sąd nie zadba o poprawne redakcyjnie zbudowane sentencji postanowienia działowego, można ją wyprowadzić - jako wyrażoną implicite - z kolejnych części takiego postanowienia. Nie ma wówczas potrzeby występowania z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia o rozstrzygnięcie w przedmiocie wysokości udziałów małżonków w majątku wspólnym, a stanowisko sądu co do wysokości ich udziałów w dzielonym majątku można podważać apelacją (Uchwała SN z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 6/16).


Opr.: Kancelaria Adwokacka Radom Paweł Stolarek adwokat, Radom 2016
 
Wydziedziczenie a udział w spadku na mocy ustawy zstępnych wydziedziczonego.
 

W naszej Kancelarii Adwokackiej w Radomiu spotkaliśmy się z ciekawym zagadnieinem skutków wydziedziczenia jednego ze spadkobierców ustawowych. Przytaczamy uchwałę Sądu Najwyższego, na która powołaliśmy się udzielając porady prawnej. Skutki wydziedziczenia dotyczą wyłącznie osoby wydziedziczonego, który nie tylko traci uprawnienie do zachowku, ale także nie może uzyskać przymiotu spadkobiercy ustawowego.  Natomiast zstępni wydziedziczonego zstępnego nie tracą przymiotu spadkobierców ustawowych i mogą dziedziczyć udział spadkowy, który przypadłyby wydziedziczonemu, są również uprawnieni do zachowku. W literaturze i w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że sytuacja prawna wydziedziczonego, pozbawionego statusu spadkobiercy ustawowego, jest podobna do sytuacji osoby, która nie dożyła chwili otwarcia spadku (uchwała SN z dnia 03 grudnia 2015 r., III CZP85/15). Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat wskazanego zagadnienia, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej w Radomiu na porady prawne. 


Opr.: Kancelaria Adwokacka Radom Paweł Stolarek adwokat, Radom 2016 
 

Odwołanie darowizny w stosunku do jednego z małżonków.
 

Do Kancelarii Adwokackiej w Radomiu w czasie godzin porad prawnych przyszła pewnia kobieta z pytaniem do Adwokata, czy może odwołać darowiznę uczynioną na rzecz małżonków, w sytuacji, gdy przy akcie notarialnym obecny był tylko jeden z małżonków? Adwokat udzielił odpowiedzi twierdzącej podpierając się uchwałą Sądu Najwyższego, wedle której darczyńca może postanowić o włączeniu przedmiotu darowizny do mienia objętego wspólnością ustawową. W takiej sytuacji każdy z małżonków uzyskuje do przedmiotu darowizny wszystkie uprawnienia, jakie wynikają ze wspólności ustawowej. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz jednego z małżonków z zastrzeżeniem darczyńcy, aby przedmiot darowizny został objęty ustawową wspólnością majątkową obojga małżonków, powoduje, że darowana nieruchomość wchodzi do tej wspólności bez potrzeby przyjęcia ze strony drugiego małżonka. Małżonek obdarowanego nie jest wprawdzie stroną umowy darowizny, ale staje się obdarowanym i mają do niego zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o uprawnieniach darczyńcy wobec obdarowanego i odpowiadających im obowiązkach obdarowanego wobec darczyńcy, w tym o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie darowizny może być w takiej sytuacji dokonane w stosunku do jednego z małżonków, także w stosunku do tego, który nie brał udziału w zawarciu umowy darowizny. W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe - zwrotu wartości tego udziału (uchwała SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 72/15; uchwała SN z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79). Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej Adwokat Paweł Stolarek z Radomia udzieli wyczerpujących porad prawnych.
 

Opr.: Kancelaria Adwokacka Radom Paweł Stolarek adwokat, Radom 2016

            

Copyright 2014 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+